AIB International Standart

AIB Birleşik Standartları, ABD orijinli müşteriler tarafından istenen ‘Operasyonel Yöntemler ve Personel Uygulamaları’, ‘ Gıda Güvenliği için Bakım’ , ‘Temizlik Uygulamaları’, ‘Entegre Zararlı Yönetimi’ ve ‘ Ön Gereksinim ve Gıda Güvenliği Programlarının Yeterliliği’ olmak üzere beş temel kategoriden oluşmaktadır. Bu eğitime katılan katılımcılar AIB International Standardının gereklilikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitimin Amacı: 

  • Kategoriler, standardın formatı ve denetim skoru hesaplama kuralları anlamak
  • Standardın gereklilikleri ve denetim sırasında gözden geçirilecek dokümanlar hakkında bilgi sahibi olmak

Kimler Katılmalı: 

Üretici, perakendeci ve gıda servis firmalarının üretim, teknik, kalite ve operasyon bölümlerinde çalışan personelleri

Eğitim Süresi:

2 Gün