BRCGS Ambalaj Malzemeleri Standardı Temel Bilgilendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı Bu iki günlük eğitim, temel maddeler ve niyet beyanları da dahil olmak üzere, katılımcıların standardın gerekliliklerini tam olarak ...Detaylar...

Sahtecilik ve Zaafiyet Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı Finansal kazanç sağlamak amacıyla ürünün görünen değerini yükseltmek ya da üretimin maliyetlerini düşürmek için, bir ürüne veya hammaddeye ...Detaylar...

Gıda Savunması Eğitimi

Eğitimin Amacı Gıda ve tarım bir ülkenin en kritik varlıklarından biridir. Gıdalarımıza karşı biyolojik ve kimyasal saldırılar kitlesel zaiyatlara çok ...Detaylar...

Tehlike Analizi ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi (HARA)

Eğitimin Amacı HACCP Sistemi, bir gıda zincirinde, hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi zincirin ...Detaylar...

İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı Bu iki günlük eğitim, iç denetimler yapmanıza ve şirketleri üçüncü taraf denetimleri için hazırlamanıza olanak tanır. Vaka çalışmaları ...Detaylar...

Ön Koşul Programları ve Hijyen Kuralları Eğitimi

Eğitimin Amacı Bu eğitim, insan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya ...Detaylar...

Kök Neden Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların; kök neden analizi ile ilgili temel kavramların anlaşılmasını, kök neden analizi sürecinin tanımlanmasını ve ...Detaylar...