ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite Ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar

En önemli hizmet sağlayıcılarından biri olan tıbbi laboratuvarlarda yapılan çalışmaların doğruluğu; ölçme altyapısı, ölçüm güvenirliliği, ölçüm izlenebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin sürekli sağlanması ile mümkün olmaktadır. ISO 15189 Standardına uygunluğunu sağlayan tıbbi laboratuvarlar akreditasyona hazır hale gelmektedirler.

Eğitimin Amacı:

  • Kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesini sağlayacak süreçlerin tasarlanması,
  • Akreditasyon için gerekli olan teknik şartlar hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Kimler Katılmalı: 

Laboratuvarında ISO 15189 Standardına göre süreçleri tasarlamak ve uygulamak isteyen tüm çalışanlar

Eğitim Süresi:

2 Gün