Toplam Verimli Bakım (TPM)

TPM, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımı ile, sadece bakım faaliyetleri değil yönetim faaliyetlerinin tamamını kapsayan kayıpların azaltılması ve verimliliğin arttırılması için kullanılan bir yöntemdir. TPM, ekipman etkinliğini, işgücü etkinliğini, malzeme ve enerji etkinliğini etkileyen kayıplara odaklanırken TPM çalışanları; makineleri ve ekipmanları geliştirerek şirket kültürünü değiştirmeyi amaçlar. Çalışanlara eğitim ve sorumluluk verilerek yeteneklerini arttırmaları için ortam sağlanır. Bu amaçla, KUNC Consulting and Training olarak biz, ekipman verimliliği, kayıpların azaltılması, kalitenin iyileştirilmesi gibi temel adımları ile birlikte bilginin doğru kullanılması, israf yaratmayan pazar odaklı ürün geliştirme ve müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlanmasına yardımcı olmak için danışmanlık, eğitim ve denetim hizmetleri veriyoruz.