Sahtecilik ve Zafiyet Analizi Eğitimi

Finansal kazanç sağlamak amacıyla ürünün görünen değerini yükseltmek ya da üretimin maliyetlerini düşürmek için, bir ürüne veya hammaddeye bilinçli olarak yapılan hileler ile ürün veya malzemenin gerçeğe aykırı şekilde kullanılması engellenmelidir. Sahtecilik ve Zafiyet Analizi Eğitimi ile katılımcıların gıda sahteciliği ile ilgili muhtemel kaynakları tanımlaması, Uygun kontrollerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Eğitimin Amacı: 

  • Sahteciliğin gıda tedarik zinciri içerisindeki yeri ve öneminin anlaşılması,
  • Sahteciliği ile ilgili kavramların ve zafiyet metodolojisinin tanımlanması ve
  • Sahteciliğin engellemek için kontrol önlemlerinin belirlenmesi.

Kimler Katılmalı: 

Firmaların üretim, teknik, kalite ve operasyon bölümlerinde çalışan personelleri

 Eğitim Süresi:

1 Gün