5S

Üretim ve hizmet sektöründe, çalışma ortamlarında daha verimli ve kayıpların minimuma indirgenildiği, iş akışlarına yönelik uygulamaları içeren bir sistematik yaklaşımdır. Sürdürülebilir süreç iyileştirmeleri çalışmalarının temelidir. Toplam Üretken Bakım (TPM) ve Yalın Üretim sistemlerinin temel bileşenlerindendir.

Eğitimin Amacı:
Çalışma ortam ve tesislerinde daha tertipli, düzenli, temiz çalışmalar gerçekleştirilirken; faaliyetlerde maliyetler azaltılır, iş verimlilikleri arttırılır, kayıp ve israflar tespit edilerek katma değerli hizmet ve ya üretim gerçekleştirilirken, iş sağlığı ve güvenliği ile birlikte çalışanlarında motivasyonu açısından katkı sağlayan, ürün ve hizmet kalitesini arttıran bir çalışma aracıdır. . Bu eğitim ile katılımcılar işletme içinde mükemmel bir düzen ve disiplinin nasıl kurulacağını öğrenecekler.

Kimler Katılmalı: 

Üretim alanında görev alan değişim öncüsü orta kademe yöneticiler ve mühendisler.

Eğitim Süresi:

1 Gün