TPM

Üretim ve Hizmet sektörlerinde günümüz rekabet ve kriz ortamında tüm kaynakların en etkin şekilde kullanımını ve var olan kayıpları belirleyerek, bu kayıpları yok etmek amacı ile işletmelerde rekabetçi kaliteyi arttırmak ve özellikle maliyetleri düşürmek için yapılan en önemli çalışma; makina ve ekipmanların arıza, duruş, müşteri şikâyeti, fire, hurda ve verimsiz çalışmalarından kaynaklanan kayıpları iyileştirmektir.

Eğitimin Amacı:
Bu eğitimin amacı, üretim sisteminin verimini en üst düzeye çıkarmak için kayıpları; özellikle insan,  makina ve ekipman verimsizliğinden kaynaklananları en aza indirmeye yönelik ilke ve yöntemleri aktarmaktır.
Kimler Katılmalı: 

TPM uygulamaya karar vermiş fabrikalarda, mavi yakalıları bilgilendirecek ve eğitecek yöneticiler, mühendisler, teknisyenler,

Eğitim Süresi:

2 Gün