Eğitimin Amacı

En önemli hizmet sağlayıcılarından biri olan tıbbi laboratuvarlarda yapılan çalışmaların doğruluğu; ölçme altyapısı, ölçüm güvenirliliği, ölçüm izlenebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin sürekli sağlanması ile mümkün olmaktadır. ISO 15189 Standardına uygunluğunu sağlayan tıbbi laboratuvarlar akreditasyona hazır hale gelmektedirler. Bu eğitim ile katılımcıların, Kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesini sağlayacak süreçlerin tasarlanması ve akreditasyon için gerekli olan teknik şartlar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

  • Klinik Laboratuvarlarda Akreditasyon Neden Önemlidir?
  • ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite Ve Yeterlilik İçin Şartlara Genel Bir Bakış
  • Terimler ve Tarifler
  • Yönetim Şartları
  • Teknik Şartlar

Hedef Kitle

Sağlık sektöründe çalışan yöneticiler ve diğer çalışanlar