Eğitimin Amacı

Bu eğitim, insan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya belirli seviyelere indirmeyi amaçlayan HACCP Sistemi’nin ve hijyen kurallarının nasıl yönetileceği konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

  • Gıda Hijyenin Önemi
  • HACCP Nedir? HACCP'in Prensipleri
  • Bulaşma Kaynakları
  • Personel Hijyen Kuralları
  • İyi Üretim Uygulamaları - Ön Koşul Programları
  • Grup Çalışması

Hedef Kitle

Kuruluşlarında HACCP sistemini uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek tüm orta kademe yöneticiler ve çalışanlar