BRCGS Tüketici Ürünleri Standardı

BRCGS CP (BRCGS Consumer Product) eğitimi ile tüketici ürünleri standardı kapsamına giren ürün grupları, üst yönetim taahhüdü, risk değerlendirme, ürün uygunluğunun değerlendirilmesi,  proses kontrol ve belgelendirme süreci hakkında bilgi verilir.

Eğitimin Amacı:

  • Standardın geçmişini ve BRC-Gıda Güvenliği Standardına göre belgelendirilmenin firmaya sağlayacağı faydaları anlamak.
  • Temel gereklilikler ve niyet beyanları da dâhil olmak üzere tüm gereklilikleri anlamak.
  • İyi uygulama örnekleri ve vaka çalışmaları vasıtasıyla gerekliliklerin anlaşılması sağlamak.
  • Belgelendirme süreci ve uygunsuzlukların tipleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Kimler Katılmalı:

Firmaların üretim, teknik, kalite ve operasyon bölümlerinde çalışan personelleri

Eğitim Süresi:

2 gün.