Kurucumuzun
Mesajı
"Değişimin gücüne inanıyoruz."

Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, kuruluşlar başarılı olabilmek için değişimin gücüne inanmak zorundadırlar. Değişim ve gelişime uyum sağlayamayanların, hızlı ve tempolu iş ortamında daha fazla tutunamadıkları aşikardır. Sağlıklı iletişim ve mükemmelliğe bağlılığın başarı için hayati önem taşıdığı ve takımların daha yüksek performansla çalışmaları gerekliliği önem arz etmektedir. Artık kuruluşlar, daha az kaynakla daha çok iş üretmek istemektedirler. İstenilen sonucu elde etmek için de tek çözüm; kaliteli takım olmak ve sinerji yaratmaktır. Çözüm odaklı yaklaşım ile birbirine içtenlikle güvenen, fikirlerini paylaşan, hızlı, mükemmelliğe odaklı ve sürekli iletişim içinde bulunan kaliteli takımlar kuruluşların en büyük gücüdür.

 

Bu amaçla, çalışanların kendi değerlerini, tutkularını ve zaaflarını bilmeleri yani kendilerini tanımaları atılacak en önemli adımlardan birisidir. İkinci adım ise; gücün doğru yerde adaletli ve etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Korkuya dayalı ilişkiler, güven ve özgürlüğe dayalı ilişkilerin aksine daha az verimli ve daha az kalıcıdır. Üçüncü adım ise dinamik ilişkiler olmalıdır. Kısaca, firma içerisinde bulunan tüm iç ve dış paydaşlar problemlerini, fikirlerini ve endişelerini özgürce ve açıklıkla dile getirmeleri önemlidir. Güven ve saygıya dayalı ilişkilerin geliştirilmesi takımların sinerjiye ulaşmalarını sağlar. Bu noktada, bilginin tecrübe ile değer kazandığı yerde “Kunc Consulting and Training” olarak sizinle takım arkadaşı olma ve sürekli gelişim yolculuğunuzda akıllı çözümler sunma çabasındayız. Sektörünüzde; markalaşma ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması, sorumluluğunuzdaki uygulamaların verimliliğinin ve etkinliğinin ölçülmesi, müşterilerinizin talep ettiği yönetim sistemlerinin kuruluşunuzda yapılandırılması ve sonuçlarınıza olumlu değer katması adına sizlere tüm bilgi ve tecrübemizi sunuyoruz.

 

Mükemmellik yolculuğunda birlikte değişerek ve gelişerek doğru ve gerçek sonuca ulaşmak için her zaman yanınızdayız.

 

Saygılarımla, Ebru KUNÇ

Uzman Ekibimiz