Uluslararası otoriteler, gıda ilaç gibi insan tüketimi için amaçlanan veya cilt ile yakın temas içinde olan (yara bantları, bandajlar vs) ya da 36 aydan küçük bebekler için amaçlanan ambalajların kaliteli ve güvenli olması yönünde dikkatimizi çekmektedirler. Dolayısı ile satın alınan ambalaj malzemelerinin amaçlanan kullanımına uygun olması, istenilen kalite performansını sağlaması ve güvenilir olması önemlidir. Uluslararası kabul görmüş ambalaj güvenliği ile ilgili standartlara göre belgelendirilmiş firmalar, tüketicilerin güvenliğine ve paydaşları ile olan ilişkilerine önem verdiğinizi gösterir. Bu amaçla, KUNC Consulting and Training olarak biz, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ve ilgili önkoşul programlarının geliştirilmesinde, iyi üretim ve hijyen uygulamaların geliştirilmesinde ve tesislerinizdeki daha güvenli gıda üretimi için fırsatların belirlenmesinde yardımcı olmak için danışmanlık, eğitim ve denetim hizmetleri veriyoruz.