Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Malların işletmenize sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde tedarik edilmesini sağlamanın en önemli yollarından biri tedarikçilerinizin detaylı tetkik edilmesidir. Tedarikçilerinizin sorumluluğundaki faaliyetlerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının tespit edilmesi çok kritik bir denetim uygulamasıdır. KUNC Consulting and Training  tarafından yapılan Tedarikçi Denetimleri, tedarikçilerinizin eksiksiz bir profilini oluşturmanın ve tedarik zincirinizin güvenilir bir parçası haline gelmelerini sağlamanın, maliyet ve zaman açısından en etkin yoludur. Bu çerçevede KUNC Consulting and Training olarak biz, tedarikçilerin satınalma sözleşmelerinde belirtilen şartlara uygulama durumunu kontrol eder ve iyileştirme önerilerini de kapsayan Tedarikçi Denetim Raporlarını hazırlarız.