Eğitimin Amacı

FSSC 22000 Belgelendirme Programı, GFSI (Global Food Safety Initiative) ve gıda zincirinde yeralan tüm uluslararası sektörler tarafından tam olarak tanınan ve kabul gören bir programdır. Katılımcıların, insan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya belirli seviyelere indirmeyi amaçlayan, detaylı ön gereksinim programlarını içeren FSSC 22000 Sistemi’nin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilendirilmelerini sağlamak

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 Gıda Güvenliğinin Tarihçesi ve Gıda Standartların Gelişimi
 Öngereksinim ve Operasyonel Öngereksinim Programları
 HACCP Planı’nın Oluşturulması
 FSSC 22000 Şartları ve Yorumlanması
 FSSC 22000 Dokümantasyonu Uygulaması
 Sistem Kurma ve Belgelendirme

Hedef Kitle

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler