Eğitimin Amacı

Finansal kazanç sağlamak amacıyla ürünün görünen değerini yükseltmek ya da üretimin maliyetlerini düşürmek için, bir ürüne veya hammaddeye bilinçli olarak yapılan hileler ile ürün veya malzemenin gerçeğe aykırı şekilde kullanılması engellenmelidir. Sahtecilik ve Zafiyet Analizi Eğitimi ile katılımcıların gıda sahteciliği ile ilgili muhtemel kaynakları tanımlaması, Uygun kontrollerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

  • Taklit ve Tağşiş Nedir?
  • Taklit ve Tağşiş İle İlgili Kavramlar
  • Zafiyet Analizi Tanımı ve Uygulama Aşamaları
  • Kontrol Önlemlerinin Tanımlanması
  • Vaka Çalışması

Hedef Kitle

Kuruluşlarında Gıda Savunması sistemini uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticiler