Tıbbi laboratuvarlar, hastaların ve hastalara bakmaktan sorumlu klinik personelin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetler sunmalıdırlar. Bu hizmetler; tıbbi laboratuvar çalışmasında güvenlikle ilgili ve etik değerlendirmelere ilave olarak isteklerin düzenlenmesi, hastanın hazırlanması ve tanımlanması, numunelerin alınması, taşınması, depolanması, numunelerin işlenmesi ve analizi, geçerli kılınması, yorumlanması, rapor haline getirilmesi ve önerileri içerir. Laboratuvar hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak üzere çıkabilecek problemleri önlemeye yönelik düzenlemelerin yapılması önemlidir. Hastalara ulaşacak olan test sonuçlarının en yüksek hassasiyetle raporlanabilmesi için, laboratuvar süreçlerinin tasarlanması, düzenli olarak kalite kontrol ve kalibrasyon programları uygulanması ve laboratuvarlararası karşılaştırma araçlarını kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla, KUNC Consulting and Training olarak biz, ‘ISO 15189 – Tıbbi Laboratuvarlar – Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar’ Standardına göre tıbbi laboratuvarların sürekli iyileşen ve gelişen kalitede hizmet sunmaları için süreçlerin tasarlanmasında ve teknik alt yapılarının geliştirilmesinde yardımcı olmak için danışmanlık, eğitim ve denetim hizmetleri veriyoruz.