Eğitimin Amacı

HACCP Sistemi, bir gıda zincirinde, hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi zincirin her aşamasında tehlike ve risk analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen bir gıda güvenliği izleme aracıdır. Katılımcıların, insan sağlığına yönelik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya belirli seviyelere indirmeyi amaçlayan HACCP Sistemi’nin ve hijyen kurallarının nasıl yönetileceği konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 •  HACCP Nedir? HACCP Sistemi’nin Faydaları
 • Gıda Mevzuatı ve Gelişimi
 •  Tehlikeler (Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik)
 •  Hijyen Kuralları
 •  Temizlik - Dezenfeksiyon
 •  HACCP'in Prensipleri
 •  Ön Koşul Programları
 •  Hijyen Denetimi Nedir? Hijyen Denetimlerinin Faydaları
 • Hijyen Denetiminin Planlanması
 • Denetim Soru Listelerinin Hazırlanması ve Puanlama Sistemi
 • Hijyen Denetiminin Yürütülmesi
 • Denetçilerin Sorumlulukları
 • Denetim Sonrası Düzeltici Faaliyetlerin Yürütülmesi

Hedef Kitle

Kuruluşlarında HACCP sistemini uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticiler