Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni ‘Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği’ 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikteki uygulamalar; ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilmesi ve böylece miktarın azaltılması ile ilgili politika ve programları kapsamaktadır.

Yeni yönetmelikte, plastik alışveriş poşetlerinin kullanımı sonucu oluşan çevresel kirliliğinin önlenmesi ve gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2019’dan itibaren plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcılara ücreti karşılığı verilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte geri dönüşümün yaygınlaşması amacıyla ambalaj üreticilerinin üretim proseslerinde ambalaj atığı malzeme kullanım şartı getirildi. Bu kapsamda geri dönüştürülmüş madde ve malzemelerin kullanımı aşağıda yer alan tabloda belirtilen oranlarda kullanımı ve beyanının ambalaj bilgi sistemi üzerinden sunulması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluklar ithal edilen ambalajları ve ithal edilen hammaddelerden üretilen ambalajları kapsamamaktadır.