YY yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi üst düzey becerilere önem veren bilgi çağıdır. İşverenler günümüzde 21. YY becerilerine sahip bireyleri daha çok dikkate almaktadır. Eleştirel düşünce, bilimin ve üretilen fikirlerin gelişmesi açısından önemli ancak doğruyu yanlıştan ayırabilme, hataların farkına varabilme ve bunları ifade edebilme kolay iş değildir. Biriz Ambalaj’da 17 Ekim 2022’de gerçekleştirdiğimiz ‘Kök Neden Analizi Eğitimi’nde yaptığımız vaka çalışmaları ile etkin bir kök neden analizinin sürekli gelişime olan katkısını bir kez daha ortaya koyduk.