Avrupa Birliği (EU) Gıda İle Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Malzemeler ile ilgili yeni bir yönetmelik yayınladı.

15 Eylül 2022 Tarihli ve EC 2022/1616 sayılı Gıda İle Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Malzemeler Yönetmelik yayınlanarak EC 282/2008 sayılı yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

10 Ekim 2022 tarihi itibariye yürürlüğe giren EC 2022/1616 sayılı yönetmelik, ‘geri dönüşüm teknolojisi’ , ‘geri dönüşüm prosesi’ ve ‘geri dönüşüm tesis kurulumu’ konularında dekontaminasyon ve güvenlik tedbirleri ile ilgili gereklilikleri içermektedir. (https://lnkd.in/dDGciGVq) EC 2022/1616 sayılı yönetmeliğe göre Avrupa Birliği içerisinde yer alan geri dönüşüm firmalarının teknolojileri, geri dönüşüm süreçleri, geri dönüşüm şemaları ve tesisleri ile ilgili tüm bilgilerinin kayıt edilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği dışındaki geri dönüşüm firmalarının uygunluğunun kontrolü ise ilgili ülkenin hükümeti tarafından atanmış yetkili bir kurum tarafından sağlanacağı belirtilmiştir.