Ambalaj üreticilerinin gıda savunması ve gıda sahteciliği ilgili politikaların oluşturulması ve programların geliştirilmesi ile ilgili açıklamalar, BRC-IOP Global Standardı tarafından Mayıs 2017 ve Aralık 2017’de yayınladı.

Ürünlerin ve proseslerin bütünlüğünü etkileyen ve istenmeyen bulaşmaya yol açan personel, ziyaretçi ve taşeron kaynaklı tüm kötü niyetli saldırılar olarak tanımlanan Gıda Savunması;

  • Ambalaj üreticilerinin kendi proseslerinde ve tedarikçilerinde olası risklerin saptanması,
  • Risk azaltma programlarının geliştirilmesi,
  • Risk azaltma programlarının etkinliğinin izlenmesi,
  • İzleme sonucu olası hata göstermesi durumunda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tanımlanması ve
  • Gıda Savunması Risk Azaltma Programlarının etkinliğinin yıllık gözden geçirmesini içeren programlardır.

Gıda Sahteciliği, finansal kazanç sağlamak amacı ile ürünün görünür değerini artırarak veya ürünün üretim maliyetlerini düşürerek üründe veya malzemede eksik veya yanlış sunum, üründe veya hammaddede hileli ve kasıtlı değişiklikler, üründe veya hammaddede azaltma veya ilavelerle ürünün veya hammaddenin gerçeğe aykırı bir şekilde sunulması olarak tanımlanmaktadır. Gerek gıda tedariğinin küreselleşmesi gerekse gıda zincirinin birçok aşamadan oluşması, sahteciliğin kompleksitesinin de artmasına neden olmaktadır. Risk yönetimi yaklaşımı ile kuruluşların tedarik zincirlerinde, hammadde yönetiminde ve proseslerinde olası sahtecilik faaliyeti ile ilgili risklerin tanımlanması ve etkin yönetilmesi BRC-IOP Global Standard tarafından yayınlanan P552 Position Statement – Clarification on ‘food defence’ and ‘food fraud’ in the Packaging Standard ile açıklık getirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen tüm bu değişiklikler P552 Position Statement’in yayınlandığı tarihten geçerli olmak üzere belgelendirme denetimlerinde sorgulanmaktadır.

https://www.brcgs.com/media/2169482/p618-position-statements-for-issue-6-v2-26052021.pdf